Board logo

標題: 泉州市萬仙妃宮 [打印本頁]

作者: ㄚ土    時間: 2014-3-4 16:57     標題: 泉州市萬仙妃宮

萬仙妃廟

俗稱萬氏媽宮

在府治東東湖上,一在蔡巷。

《閩書》:妃故居東湖上,生時能為人療病。

唐末黃巢寇閩,妃顯靈,寇遁,州賴以全。

刺史王潮請於朝,封護國英烈萬氏仙妃。

宋梁文靖克家母病,禱於神有應,於城東置壝祀之。


克家自為碑記

廣靈廟在泉東湖之滸。
神姓萬,生能為人療病,歿能為國捍患。
乾符六年,黃巢寇閩,斬處士周樸。
神禦曰:"未說泉州境,且說東湖一萬家"。
巢眾駭遁,民無肝腦塗地者,實惟神力也。
《禮》曰:"有功德於民者,則祀之"。
神之功如此,泉人祀之也宜矣!守臣王潮請封護國英烈萬氏仙妃,以章祀典焉。
廟貌歲久將顛,餘憶母病,昔禱有感,故挪城東地壝祀之。落成撰志,永垂不朽。

淳熙丙午孟冬吉日。

後改壝為廟即今蔡巷廣靈宮也。

錄自《泉州府志》卷之十六壇廟寺觀

萬氏媽
唐 萬氏,晉江人,居東湖之滸,生能療病,歿能為國捍患。
乾符六年(抄錄按:即西元879年)黃巢作亂,寇閩,至惠安,郡城戒嚴。
神往禦之,曰:"未說泉州境,且說東湖一萬家。"巢眾駭遁,民得免肝腦塗地。守臣王潮請封護國英烈萬氏仙妃,建廟東湖畔祀之,廟額曰"廣靈"。
後復祀於邑學宮之東。明嘉靖間移蔡巷。俗呼為萬氏媽。至今禱者輒應,崇奉不衰。

錄自《泉州府志》卷之三十六方外女仙


泉州萬仙妃宮大事記
一、萬仙妃宮始建于唐僖宗乾符六年(己亥年,即西元879年),至今(甲午年,即西元2014年)計1135年;
二、唐僖宗乾符元年(甲午年十一月,即西元874年),「僖宗皇帝下旨敕封為[護國英烈萬氏仙妃]」,至今(甲午年,即西元2014年)計1140年;
三、明嘉靖元年(壬午年,即西元1522年),萬仙妃宮遷移至東街菜巷,俗稱萬氏媽宮,至今(甲午年,即西元2014年)計492年;
四、因東街菜巷屬泉州舊城鋪境,袞繡鋪廣靈境,故近代俗稱「廣靈宮」。

註:上述萬仙妃宮始建和萬氏仙妃受封等事項,均於西元2006年古曆三月十九日萬仙妃娘娘誕辰前,由萬仙妃宮管委會主任蘇振聲(泉州玄妙觀[天公觀]秘書長)、副主任葉秀琴等,擇吉日良辰焚香斷杯請示萬仙娘娘核准。

泉州市萬仙妃宮管理委員會 整理


作者: ㄚ土    時間: 2014-3-4 17:27

唐僖宗乾符元年,甲午十一月,僖宗皇帝下聖旨,敕封為[護國英烈萬氏仙妃],明嘉靖元年壬午,萬仙妃宮遷移至東街菜巷今2014甲午年2月13日卯時重修安座,

二項大事記都在午年,今甲午年的重修安座再與真人府相逢,真有玄機?
作者: ㄚ土    時間: 2014-3-13 23:33

萬仙妃宮神尊重新安座吉課(改以紅紙印製貼於明顯處)
圖片附件: 萬仙妃宮神尊重新安座吉課.jpg (2014-3-13 23:33, 117.97 KB) / 該附件被下載次數 340
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=499


作者: ㄚ土    時間: 2014-3-19 16:33     標題: 萬仙妃宮神尊重新安座

[attach]516[/attach][attach]511[/attach] [attach]515[/attach]

圖片附件: 01泉州萬仙妃宮神尊重新安座.JPG (2014-3-19 16:33, 291.75 KB) / 該附件被下載次數 310
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=510圖片附件: 02萬仙妃宮神尊重新安座(左).JPG (2014-3-19 16:36, 161.89 KB) / 該附件被下載次數 321
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=512圖片附件: 03萬仙妃宮神尊重新安座(右).JPG (2014-3-19 16:36, 144.42 KB) / 該附件被下載次數 318
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=513圖片附件: 05萬仙妃宮神尊重新安座(向外).JPG (2014-3-19 16:44, 211.39 KB) / 該附件被下載次數 317
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=517圖片附件: 04萬仙妃宮神尊重新安座(宮內).JPG (2014-3-19 16:44, 212.37 KB) / 該附件被下載次數 327
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=518圖片附件: 06萬仙妃宮蘇主委致詞.JPG (2014-3-19 16:45, 185.72 KB) / 該附件被下載次數 321
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=519圖片附件: 07萬仙妃宮蘇主委與郭和圃理事長.JPG (2014-3-19 16:45, 222.35 KB) / 該附件被下載次數 331
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=520圖片附件: 08玄妙觀林舟主委與郭和圃理事長.JPG (2014-3-19 16:46, 204.8 KB) / 該附件被下載次數 315
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=521圖片附件: 09重修誌.JPG (2014-3-19 16:49, 266.5 KB) / 該附件被下載次數 321
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=522


作者: ㄚ土    時間: 2014-4-13 00:02

匾額已擇期掛上去了

圖片附件: 木匾額.jpg (2014-4-13 00:02, 343.15 KB) / 該附件被下載次數 308
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=530


歡迎光臨 世界道教聯合會 (http://sh.wt38.com/) Powered by Discuz! 6.0.0