Board logo

標題: 出席第九屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節開幕 [打印本頁]

作者: ㄚ土    時間: 2016-4-13 17:32     標題: 出席第九屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節開幕

4月8日受邀出席第九屆海峽兩岸(廈門海倉)保生慈濟文化旅遊節開幕


圖片附件: 01.JPG (2016-4-13 17:32, 37.82 KB) / 該附件被下載次數 136
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=708圖片附件: 02.JPG (2016-4-13 17:32, 32.08 KB) / 該附件被下載次數 126
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=709圖片附件: 03.JPG (2016-4-13 17:33, 30.71 KB) / 該附件被下載次數 141
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=710圖片附件: 04.JPG (2016-4-13 17:33, 34.46 KB) / 該附件被下載次數 138
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=711圖片附件: 05.JPG (2016-4-13 17:33, 52.16 KB) / 該附件被下載次數 132
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=712圖片附件: 13.jpg (2016-4-13 18:18, 47.61 KB) / 該附件被下載次數 135
http://sh.wt38.com/attachment.php?aid=718


歡迎光臨 世界道教聯合會 (http://sh.wt38.com/) Powered by Discuz! 6.0.0